Küresel sağlık yönetimi mba (ghcm mba)

Hanyang University School of Business

Program Açıklaması

Resmi açıklamayı okuyun

Küresel sağlık yönetimi mba (ghcm mba)

Hanyang University School of Business

Global Healthcare Management MBA (GHCM MBA) Programa Genel Bakış


1. Alan: Sağlık Yönetimi


2. Derecesi: Sağlık Yönetiminde İşletme Yüksek Lisansı


3. Aday Öğrenciler


- Üniversite Hastanelerinin Yöneticileri, Kamu Hastaneleri ve Sivil Sektörler
- Hekimler, Hemşireler ve Hastane İdari Görevlileri
- Sağlık ve İlaç Endüstrisinde Çalışanlar
- Sağlık Bakanlığı, Refah ve Aile İşleri ve Kamu ve Sivil Sektörlerindeki İlgili Kuruluşlardaki Devlet Çalışanları
- Sağlık Yönetiminde İlgi Alan Diğerleri


4. Mezuniyet Koşulları: 14 Ders (45 kredi)


5. Program Süresi: İki Akademik Yıl (4 Yarıyıl)

Amacı


Programın temel amacı, sağlık sektöründe, sağlık pazarlarının küreselleşmesi döneminde sağlık hizmetleri yönetimi konusunda bilgi ve becerilere sahip profesyonel yöneticiler üretmektir.

Özel hedefler şunları içerir:

  • Sağlık yönetiminde temel kavram ve ilkeleri anlama
  • Sağlık hizmet kalitesini iyileştirmek ve müşteri memnuniyetini artırmak için sorunları yaratıcı ve entegre bir şekilde çözebilme becerisinin geliştirilmesi
  • Sağlık sektöründe etkinliği ve rekabet gücünü artırmak için yönetim stratejileri formüle etme becerisi geliştirilmesi
  • Evde sağlık kuruluşları için yabancı pazar giriş stratejileri kurma becerisinin geliştirilmesi

Program Özellikleri

  • Sağlık hizmetleri ve yönetimini birleştirmek için disiplinlerarası yaklaşım
  • Teorilerin çeşitli vaka analizleri ve ekip projeleri ile uygulanması
  • Sağlık sektöründeki güncel konular üzerine araştırma projeleri yürütmek
  • Sağlık sektörü uzmanlarının konuk konferansları

Küreselleşmenin Döneminde Sağlık Yönetimi


Koreli sağlık pazarının açılmasıyla birçok yabancı sağlık kuruluşunun Kore pazarına girmesi bekleniyor. Ayrıca, müşterilerin sağlık hizmetleri kalitesine olan beklentileri bu günlerde giderek artmaktadır. Bu makro ve mikro değişikliklerin bir sonucu olarak, sağlık sektöründeki rekabetin yakın gelecekte giderek yoğunlaşması beklenmektedir.


Bu nedenle birçok sağlık kuruluşunun, sağlık hizmetlerinin ve sağlık dışı hizmetlerin iyileştirilmesi, insan kaynaklarının verimli yönetimi ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi yoluyla rekabet avantajı sağlaması aciliyet gerektirmektedir. Sağlık kuruluşlarının, rekabet gücüyle dış pazarlara giriş stratejileri girmek için stratejiler geliştirmeleri de gereklidir.


Küreselleşmenin bu çağında, sağlık hizmetleri konusunda bilgi ve becerilere sahip olan yetkili profesyonel yöneticiler, sağlık kuruluşlarının başarılı bir şekilde yönetilmesi için vazgeçilmez bir unsurdur.

Bu okul şu programları sunmaktadır:
  • Ingilizce
Süre ve Fiyat
Bu kurs bir Kampüs Okul
Start Date
Başlangıç tarihi
Mar. 2019
Duration
Süre
2 yıl
Yarı zamanlı
Price
Fiyat
Information
Deadline
Locations
Kore Cumhuriyeti - Seoul, Seoul
Başlangıç tarihi : Mar. 2019
Son başvuru tarihi Bilgi iste
Bitiş tarihi Bilgi iste
Dates
Mar. 2019
Kore Cumhuriyeti - Seoul, Seoul
Son başvuru tarihi Bilgi iste
Bitiş tarihi Bilgi iste