Weekend Executive MBA

Son yıllarda MBA derecesi yöneticiler için en önde gelen akademik yeterlilik haline gelmiştir. Akademisyenler ve sanayiciler, hızla değişen iş ortamının zorlukları için gelişmekte olan kadro derecesini kabul ettiler. Araştırma, MBA ödülünün yöneticilerin kişisel gelişimlerine yardımcı olmasının yanı sıra kariyer ve mesleki hayatından da yararlandığını gösteriyor.

MBA programlarımızdan birinin güçlü yönlerinden biri, program üyelerinin geçmişi ve deneyimlerinin çeşitliliğidir. Katılımcıların programa getirdiği işlevsel, mesleki ve mesleki beceri ve bilgi birikimi, öğretim üyelerine, teorik kavramların geçerliliğini, kişisel ve örgütsel görünümlerin zengin bir geçmişine karşı test etmelerini sağlar.

Programlar, bireyleri her yaş grubundan ve tüm organizasyonel ve çalışma geçmişinden teşvik eder. Mühendisler, muhasebeciler, hukukçular, bakmakta olan meslek mensupları ve diğer teknik tabanlı uzmanlar, MBA deneyiminden yararlanabilirler. Gerçekten de, programın kökleri, program üyelerinin geçmişinin ve deneyimlerinin çeşitliliğinin öğrenme sürecine ne kadar çok katkı sağladığına bağlıdır.

Katılım Şekli


Greenwich School of Management'da Plymouth Executive MBA programları, yarı zamanlı katılım ile aşağıdaki şekilde incelenebilir:

  • Yönetici - 24 ay (7 hafta sonu ve 3 cumartesi)

Executive MBA programlarının her yıl on kayıt olanağı vardır

Pathways

Executive MBA Yönetimi

Executive MBA, önemli deneyime sahip olan ve halen orta veya üst düzey idari sorumlulukları olan kişiler için tasarlanmıştır. Program etkileşimli ve ders üyeleri öğrenmeyi mevcut yönetim faaliyetleriyle ilişkilendirmeye teşvik edilmektedir. Program mevcut tecrübeye dayanır ve ders üyelerinin kariyer gelişimi ve stratejik yönetim katkısı geliştirmeyi amaçlar.

Programın ana felsefesi, yönetimin herhangi bir ticari organizasyon için geçerli olan birleştirilmiş bilgi birimi olarak öğretilebilmesidir.

Programın amacı, kurs üyelerinin analitik becerilerini yönetim bağlamında geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu beceriler işletme yönetimi, bilgi, teknikler ve en iyi uygulamaları somutlaştırır ve problem tanımlama ve problem çözme üzerine odaklanır. Yönetim sorunlarının ve görevlerin arasındaki ilişkiye de vurgu yapılır.


Executive MBA Sağlık Hizmetleri Yönetimi

Executive MBA Sağlık Hizmetleri Yönetimi, kamu, özel sektör ve kar amacı gütmeyen sektörlerde karar vericilere yöneliktir. Program, birincil ve ikincil sağlık bakımında daha üst düzey görevler isteyenlere, ilgili yönetim eğitimini ve saygın bir lisansüstü eğitim niteliği kazandırmaktadır.

Program, sağlık hizmetleri yönetimi ve genel yönetim alanlarında bir araya getiriyor. Program, sağlık çalışanlarının hızla değişen ve gittikçe artan şekilde iş dünyası benzeri ortamlarda sağlık hizmetleri yönetmek için gerekli becerileri edinmelerine olanak tanır.

Program dili:
  • Ingilizce
Bu kurs bir Kampüs Okul
Start Date
Ağu 2020
Duration
24 ay
Yarı zamanlı
Price
Deadline
Konuma göre
Tarihe göre
Start Date
Ağu 2020
End Date
Son başvuru tarihi

Ağu 2020

Location
Son başvuru tarihi
End Date